Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/21696,INSECON-2024.html
23.07.2024, 10:36

INSECON 2024

INSECON to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości z zakresu aktualnych i przyszłych zagrożeń w cyberprzestrzeni, przedstawienie narzędzi i dobrych praktyk skutecznego zabezpieczenia i reagowania - lokalnie, regionalnie, a także na poziomie krajowym.

To także komfortowa przestrzeń networkingowa, w której transferowi wiedzy towarzyszy prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych i dostępu.

Zaproszeni eksperci i praktycy, a także liderzy branży zaprezentowali kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem IT. Podczas wykładów i dyskusji zdefiniowano nowe kierunki ochrony cyberprzestrzeni, w szczególności tej o znaczeniu krytycznym.

WIŁ - PIB pokazał swoje najnowsze urządzenia, służące do kryptograficznej ochrony informacji, a także laboratoria badawcze. Stoisko nasze odwiedzili m. in. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski, a także dyrektor Departamentu Innowacji gen.bryg. Marcin Górka i jego zastępca płk Jacek Najs.

Opcje strony