Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/21264,Adiunkt-kierownik-pracowni.html
13.07.2024, 12:40

Adiunkt – kierownik pracowni

Nr referencyjny: 7/WIŁ-PIB/2023

 

Opis stanowiska:

Stanowisko naukowe wiążące się z udziałem w realizacji projektów badawczo - rozwojowych z dziedziny kryptologii.

Zakres obowiązków:

 •   Inicjowanie i udział w realizacji zadań badawczych (statutowych), realizowanych z dotacji  

  MNiSW

 •  Udział w badaniach oraz certyfikacji urządzeń i systemów przeznaczonych do ochrony informacji    

  niejawnych

 • Udział w pracach międzynarodowych grup roboczych i NATO w zakresie specjalności zakładu
 • Przygotowywanie propozycji nowych projektów badawczych i rozwojowych, udział w     

     przygotowywaniu ofert i w postępowaniach przetargowych

 •   Działalność naukowa, w tym publikacyjna;
 •   Udział w projektach badawczo-rozwojowych z dziedziny kryptologii

Wymagania:

 •  stopień naukowy doktora – kierunek informatyka, telekomunikacja, matematyka stosowana, elektronika, cybernetyka lub pokrewne.

Umiejętności techniczne:

 • Projektowanie lub implementacja systemów elektronicznych opartych na układach programowalnych lub systemów wbudowanych bazujących na procesorach  
 •  Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy w państwowym instytucie badawczym w ramach umowy o pracę
 • ruchomy czas pracy
 • dodatkowe wynagrodzenia (w tym dodatki funkcyjne, wynagrodzenie projektowe)
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pakiety medyczne
 • Pracownicze Plany Kapitałowe

 

CV należy kierować pod adres:
Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 05-130 Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22 A lub kancelaria@wil.waw.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Opcje strony