Aktualności

Konkurs na stanowisko ADIUNKT – KIEROWNIK ZAKŁADU

Nr referencyjny: 4/WIŁ-PIB/2023 Adiunkt – kierownik zakładu - stanowisko naukowe wiąże się z udziałem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny kryptologii.

Opis stanowiska:

 • Planowanie zadań i opracowywanie harmonogramów prac dla zakładu oraz uzgadnianie ich z przełożonymi;
 • Koordynowanie i kontrola realizacji prac w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w harmonogramach;
 • Przygotowywanie propozycji nowych projektów badawczych i rozwojowych, udział w przygotowaniu ofert w postępowaniach przetargowych oraz w dialogach technicznych i negocjacjach;
 • Działalność naukowa, w tym publikacyjna;
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych z dziedziny kryptologii;
 • Reprezentowanie WIŁ-PIB w zakresie kryptologii wobec innych instytucji.

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora; specjalności: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne

 

Umiejętności techniczne:

 • Znajomość projektowania lub implementacji systemów elektronicznych opartych na    układach programowalnych lub systemów wbudowanych bazujących na procesorach.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją   techniczną
 • Umiejętność tworzenia aplikacji na platformę Linux
 • Znajomość systemów mikroprocesorowych RISC (np. ARM)
 • Znajomość układów programowalnych FPGA (np. Intel/Altera).

 

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość podstaw kryptologii
 • Zainteresowanie telekomunikacją i programowaniem
 • Zdolność do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne warunki pracy i rozwoju zawodowego w państwowym instytucie badawczym
 • udział w projektach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach,
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych
 • elastyczny czas pracy
 • świadczenia z ZFŚS, pakiety medyczne, PPK

CV należy kierować pod adres:
                                Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

05-130 Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22 A lub kancelaria@wil.waw.pl

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Opcje strony

do góry