Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/19275,Swieto-Wojska-Polskiego.html
15.04.2024, 21:36

Święto Wojska Polskiego

12 sierpnia 2022 r. w WIŁ-PIB odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, które jako święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r.

Obchody rozpoczęły się od części oficjalnej, tj. od wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Ministra Obrony Narodwej.

Następnie miał miejsce piknik, podczas którego bawili się wspólnie pracownicy Instytutu.

Opcje strony