Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/19274,Kategoria-A-dla-WIL-PIB.html
29.11.2023, 16:41

Kategoria A dla WIŁ-PIB

Kategoria A dla WIŁ -PIB za lata 2017-2021

W wyniku dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki oceny jakości działalności naukowej prowadzonej w latach 2017-2021 Minister Edukacji i Nauki przyznał Wojskowemu Instytutowi Łączności - Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorię A (decyzja z 22 lipca 2022 r.)

Opcje strony