Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/18588,IP-Krypto2.html
15.04.2024, 21:43

IP-Krypto2

Nowa, udoskonalona wersja urządzenia IP-Krypto uzyskała certyfikat ochrony informacji typu nr 58/2021wydany przez SKW. Certyfikat dopuszcza urządzenie do ochrony informacji o klauzuli TAJNE, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

Urządzenie utajniające przeznaczone do kryptograficznej ochrony informacji przesyłanych w sieciach pakietowych IP o klauzuli do TAJNE włącznie lub NATO/EU CONFIDENTIAL.

Może być wykorzystane do budowy sieci przetwarzających informacje o klauzuli do POUFNE lub TAJNE, a także NATO CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL w akredytowanych systemach teleinformatycznych.

Opcje strony