Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/18156,MSPO-2021-DEFENDER-dla-systemu-LAWENDA.html
24.06.2024, 21:17

MSPO 2021 - DEFENDER dla systemu LAWENDA

Podczas 29. Targów MSPO prezentowaliśmy urządzenia i systemy do kryptograficznej ochrony informacji. Jeden z ich, system do kryptograficznej ochrony informacji w sieciach radiowych LAWENDA, został wyróżniony prestiżową nagrodą DEFENDER. Do konkursu zgłoszono 77 produktów, nagrodę otrzymało 10. Tym samym system LAWENDA znalazł się w ścisłej, prestiżowej czołówce produktów najbardziej nowatorskich i wartościowych dla Sił Zbrojnych RP.

System ochrony informacji w sieciach radiowych LAWENDA jest przeznaczony do zapewniania kryptograficznej ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED i RESTREINT UE/EU RESTRICTED, przekazywanych z wykorzystaniem radiostacji KF lub UKF. Zasadniczym elementem systemu jest Radiowy Moduł Kryptograficzny RMK. Na potrzeby zarządzania kluczami dla RMK zostały opracowane Polowe Stacje Planowania, Generacji i Dystrybucji Danych Kryptograficznych (PSPGDDK) oraz Dystrybutory Danych Kryptograficznych (DDK).

Wszystkie urządzenia systemu LAWENDA posiadają Certyfikat typu nr 21/2020, uprawniający je do kryptograficznej ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO/EU RESTRICTED w narodowych, NATO-wskich i unijnych systemach kryptograficznej ochrony informacji.

Urządzenia RMK przeszły szereg testów i mogą być stosowane do utajniania sygnałów mowy i transmisji danych przesyłanych w sieciach i na kierunkach radiowych KF i UKF, organizowanych z wykorzystaniem radiostacji eksploatowanych w Siłach Zbrojnych. Pod tym względem jest systemem uniwersalnym i może współpracować z tysiącami radiostacji UKF i KF eksploatowanymi obecnie w SZ RP.

Opcje strony