Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/17602,Obrona-pracy-doktorskiej.html
24.06.2024, 22:47

Obrona pracy doktorskiej

Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Obrona pracy doktorskiej por. mgr. inż. Mateusza Kustry  
Temat rozprawy: Hybrydowy sensing widma w mobilnych sieciach ad-hoc

Promotor: dr hab. inż. Marek Suchański, prof. WIŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Kosmowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Specjalność: sieci radia kognitywnego

Opcje strony