Aktualności

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (3-6 września 2019 r.)

WIŁ na targach MSPO

Wojskowy Instytut Łączności prezentował w tym roku na stoisku aktualnie realizowane projekty, rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa informacji oraz swoje laboratoria.
W drugim dniu targów miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu "Long Range Communications - równoległe wykorzystanie łączności HF i satelitarnej w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej". Projekt będzie realizowany przez konsorcjum międzynarodowe i finansowany przez Europejską Agencję Obrony. Po stronie polskiej udział w projekcie zadeklarowali sygnatariusze listu intencyjnego: WIŁ, WAT, KenBit oraz OBR CTM S.A. jako koordynator. Głównym celem projektu jest opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu komunikacji długodystansowej opartej na łączności radiowej dalekiego zasięgu, realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych tzw. sieci poza horyzontowych (Beyond Line of Sights-BLOS), takich jak fale krótkie (HF) oraz łączność satelitarna (Satcom).

Opcje strony

do góry