Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/17598,XXVIII-Miedzynarodowy-Salon-Przemyslu-Obronnego-w-Kielcach-8-10-wrzesnia-2020-r.html
2023-10-02, 06:19

XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (8-10 września 2020 r.)

Prezentacja Systemu LAWENDA

Podczas 28. Targów MSPO zaprezentowaliśmy nowo scertyfikowany system do ochrony informacji w sieciach radiowych pk. LAWENDA oraz inne rozwiązania dot. kryptograficznej ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Prezentacji spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz instytucji odpowiedzialnych za zakupy sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. 

Certyfikat SKW nadaje wszystkim urządzeniom systemu LAWENDA uprawnienia do ochrony informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE I NATO/EU RESTRICTED w narodowych, natowskich i unijnych systemach kryptograficznej ochrony informacji.

Opcje strony