Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/aktualnosci/17596,Uzyskanie-stopnia-naukowego-doktora-habilitowanego.html
19.05.2024, 13:24

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. dr inż. Ireneusz KUBIAK uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Opcje strony