Aktualności

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Wrocławskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. dr inż. Ireneusz KUBIAK uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Opcje strony

do góry