O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REFERATY
KONFERENCYJNE

  Opis bibliograficzny
Otwórz artykuł
1.

MAREK SUCHAŃSKI, PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, MATEUSZ KUSTRA:
Wykorzystanie brokera częstotliwości jako elementu koordynowanego dostępu do widma w Siłach Zbrojnych RP.
IV Konferencja Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", Sieradz, 24.04.2013, 9 stron

2.

EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, PAWEŁ SKARŻYŃSKI:
Zintegrowana siec sensorów jako element wspomagający działania PKW
w operacjach stabilizacyjnych.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Automatyzacja Dowodzenia" 2012/2013, Warszawa-Rembertów, 17-19.06.2013. [CD-ROM]. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej 2013 (MK-333)

3.

MARCIN SZPYRKA, BARTOSZ JASIUL, KONRAD WRONA,  FILIP DZIEDZIC:
Telecommunications Networks Risk Assessment with Bayesian Networks.
W:  Lecture Notes in Computer Science: Computer Information Systems and Industrial Management. Vol. 8104.12 th IFIP TC8  International Conference, CISIM 2013. Proceedings. Eds. K. Saeed K.,Rituparna Ch., Cortesi A., Wierzchoń S. Krakow: September 25-27, 2013. Springer, 2013. ISSN 0302-9743, ISBN 978-842-40924-0 s. 277-288
[referat wygłoszony na CISIM 2013: 12th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Kraków, 25-27.09.2013]

Materiały konferencyjne indeksowane w bazie Web of Science
Odnośnik bibtex:
@inproceedings{Szp:etal:LNCS:13,
author = {Szpyrka, M. and Jasiul, B. and Wrona, K. and Dziedzic, F.},
title = {Telecommunications Networks Risk Assessment with Bayesian Networks},
booktitle = {Computer Information Systems and Industrial Management Proceedings of the 12th IFIP TC8 International Conference CISIM 2013},
editor = {Saeed, K. and Chaki, R. and Cortesi, A. and Wierzchoń, S.},
year = {2013},
publisher = {Springer-Verlag},
isbn = {978-3-642-40924-0},
volume = {8104},
series = {Lecture Notes in Computer Science},
pages = {277-288}

4.

MIŁOSZ ŚLIWKA, PAWEŁ˙ SKARŻYŃSKI:
Taking Advantages of STAF Environment in the Network Centric Applications - Perspectives.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 69-77
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

5.

MAREK MAŁOWIDZKI, MICHAŁ MAZUR, TOMASZ DALECKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI:
Route Planning with Dynamic Data.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 91-101
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

6.

KAMIL GLEBA, PRZEMYSŁAW CABAN, HENRYK WIĄCEK, GRZEGORZ KANTYKA:
The Concept of GPSTracker for INSIGMA System.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 103-114
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

7.

ROBERT WICIK, TOMASZ RACHWALIK:
Modified Alternating Step Generators.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 203-215
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

8.

MARIUSZ BOROWSKI:
The Sponge Constructions as a Source of Secure Cryptographic Primitives.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 217-227
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

9.

MARCIN KONTAK, JANUSZ SZMIDT:
The FSR-255 Hash Function Is Not Second-Preimage Resistant.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 229-235
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

10.

RAFAŁ BRYŚ, EMIL KUBERA, JACEK PSZCZÓŁKOWSKI:
The Concept of an Adaptive Ad-hoc Network for a Netcentric Warfare.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 313-324
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

11.

EDWARD GOLAN, ADAM KRAŚNIEWSKI, JANUSZ ROMANIK, PAWEŁ SKARŻYŃSKI, ROBERT URBAN:
Experimental Performance Evaluation of the Narrowband VHF Tactical IP Radio in a Real Environment.
W: Military Communications and Information Technology: Recent Advances in Selected Areas. Military University Technology. Editor Marek Amanowicz. Warsaw: Military University of Technology, 2013. ISBN 978-83-62954-98-8, s. 365-373
referat wygłoszony na  MCC 2013: Military Communications and Information Systems Conference, Francja, Saint Malo, 07-09 October 2013 (MK-335, MK-336)

12.

PIOTR SIENKIEWICZ, MICHAŁ GAWROŃSKI, MICHAŁ CZAJKA:
Zarządzanie ochroną informacji w systemie teleinformatycznym administracji publicznej.
W: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowe, 2013. ISBN 978-83-7523-2424. Tom 5, seria: monografie, s. 330 - 341 (MK-337)
referat wygłoszony na konferencji "Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego", Warszawa - Rembertów, Wydział Bezpieczewństwa Narodowego AON, listopad 2013   

 
13.

ROBERT MATYSZKIEL, PAWEŁ KANIEWSKI, BOGUSŁAW GROCHOWINA
Selected issues of modern HF communications.
KIT 2013: Conference Communuication and Information Technologies, Słowacja, Tatranske Zruby, 07-12.10.2013. CD

14.

MAREK MAŁOWIDZKI, MICHAŁ MAZUR, TOMASZ DALECKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI:
Traffic Routes for Emergency Services.
EUROSIM 2013, September 10-13, 2013, Cardiff, Walia, UK. CD

15.

MAREK MAŁOWIDZKI, TOMASZ DALECKI, PRZEMYSŁAW BEREZIŃSKI, MICHAŁ MAZUR:
Towards Large Scale Road Traffic Simulation Experiment.
EMSS 2013: The 25th European Modeling and Simulation Symposium, September 23-25, 2013, Athens, Greece. CD

16.

EMIL KUBERA, KRZYSZTOF ŁYSEK, MATEUSZ MICHALSKI:
The concept of long-range communication with a UAV
Referat wygłoszony na: Communication and Information Technologies: 7th International Scientific Conference, Stary Smokowiec, October 9th-11th, 2013

 
17.

SZYMON KĄCIK, MATEUSZ MICHALSKI, KRZYSZTOF STRZELCZYK, KRZYSZTOF ZUBEL:
Potential threats in tactical networks
Referat wygłoszony na: Communication and Information Technologies: 7th International Scientific Conference, Stary Smokowiec, October 9th-11th, 2013

 

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności